Tin Tức

Đôi Nét Về Quảng Cáo Phim Tự Giới Thiệu

         Trên các đài truyền hình từ trung ương và địa phương đều có khung giờ phát sóng quảng cáo phim Tự giới thiệu. Khung chuẩn của phim tự giới thiệu trên VTV, HTV là 3 phút. Giá quảng cáo 01 phút phim tự giới thiệu tương đương 50% giá quảng cáo TVC 30 giây, tính theo ... Read More »

Dịch Vụ Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình

Chương Trình Truyền Hình

           Xã hộị hóa truyền hình là xu hướng mới hiện nay ở Việt Nam. Điều này đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp truyền thông tham gia vào việc sản xuất chương trình truyền hình.         Với những trang thiết bị chuyên dụng chụp hình quay phim flycam hiện đại, nhân viên ... Read More »