Tag Archives: Công ty quay phim quảng cáo

Quay Phim Quảng Cáo (TVC)

Dịch Vụ Quay Phim Quảng Cáo

Bạn biết về TVC là như thế nào? TVC là viết tắt của Television Commercial, dịch ra là quảng cáo TV (truyền hình). Tuy nhiên, cách hiểu này chỉ đúng đối với những năm trước, khi TV vẫn còn là phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu. Ngày nay, với sự xuất hiện của nhiều loại hình truyền thông khác, ... Read More »